NOB, de Nederlandse Onderwatersport Bond

nobDe NOB is het hoogste orgaan van duikend Nederland en daarin zijn alle duikverenigingen in Nederland op genomen. Zij verzorgd alle, ook internationaal, erkende duikopleidingen. Het blad “Onderwatersport” is het officiële orgaan van de NOB. Dit blad wordt verspreid in een oplage van 17.00 exemplaren en verschijnt 8 keer per jaar. De redactie is gevestigd in Veenendaal.

In ons clubhuis liggen altijd de laatste  exemplaren  van Onderwatersport” ter inzage. Hierin kunt u ook alle telefoon en adresgegevens vinden van de NOB. Op de website van de NOB vindt u alle relevante informatie.

In uw lidmaatschap van Duikteam Murene zit automatisch ook het lidmaatschap van de NOB. Bij de NOB zijn alle lespakketten voor duikers aan te vragen. Om kosten voor een groep van cursisten te besparen kunt u voor een groep ook het lesmateriaal aanvragen via onze secretaris/penningmeester.