Zoeken en bergen van voorwerpen je niet iets voor een duiker?

Lijkt het zoeken en bergen van voorwerpen je niet iets voor een sportduiker? Toch wel! Iedere duiker komt namelijk wel eens iets tegen dat hij naar boven zou willen brengen. Daarnaast heb je misschien wel eens te maken gehad met een duiker die bij het te water gaan zijn bril of vinnen verloor: zoiets kan opgevolgd door een wilde zoekactie, waarna niemand meer iets ziet en het voorwerp voor altijd verloren blijft. Het leren van effectieve zoek- en bergingsmethoden is dus iets dat goed van pas kan komen!

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:

  • Zelfstandig een zoekactie kunnen voorbereiden en uitvoeren, al dan niet in combinatie met andere duikers.
  • Een voorwerp van de bodem kunnen bergen met een hefballon.

Ingangsniveau

  • 2-sters duikbrevet | Advanced Open Water Diver

Cursusprogramma

  • Theoriesessie I: zoeken onder water 1 uur
  • Praktijksessie I: zoekmethoden op het droge 1 uur
  • twee duiken met zoekacties p.m.
  • Theoriesessie II: bergen 1 uur
  • Praktijksessie II: bergingsmethoden op het droge 1 uur
  • twee duiken met bergingsacties p.m.

(Het is mogelijk om de eerste zoeksessie en de eerste bergingssessie te combineren, als ook de tweede sessies van beide).

 

Inschrijven voor specialisatie(s)