Wrakduiken op de Noordzee is één van de ultieme duikmogelijkheden in Nederland.

wrakduikenDuikteam Murene organiseert regelmatig wrakduiken op de Noordzee. Om die reden is deze specialisatie gericht op het mede leidinggeven bij het uitvoeren van en deelname aan wrakduiken.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:

  • Zelfstandig een wrakduik kunnen voorbereiden
  • Alle handelingen behorende bij een wrakduik kunnen uitvoeren, als omschreven in deze specialisatie.

Ingangsniveau

  • 2-ster duikbrevet | Open Water Diver

Cursusprogramma

  • Theoretische instructie
    (3x Theorieles van +/- 1 ½ uur, inclusief 1 toetsing)
  • Praktische instructie
    Het maken van vier wrakduiken onder leiding van een bevoegde 2-sters NOB-instructeur. De instructeur hoeft niet mee te duiken of aanwezig te zijn. Het is aan te bevelen deze duiken met een ervaren wrakduiker te maken. De wrakduiken moeten zijn gemaakt op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren. Eén van de wrakduiken mag gemaakt worden op het wrak ‘Le Serpent’ in het Grevelingenmeer (bij duikplaats de Kabbelaar). Deelnemers met ervaring in het wrakduiken zijn vrijgesteld van deelname aan het praktische gedeelte, mits zij minstens zes wrakduiken hebben gemaakt waarvan minimaal vier op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren. Deze wrakduiken moeten zijn gewaarmerkt door een bondsvereniging, door een NOB-erkende duikschool of door een daartoe bevoegde 2-sters NOB-instructeur.

 

Inschrijven voor specialisatie(s)