• Karel Nieland – Voorzitter
  • Theo van Veldhoven – Secretaris – penningmeester
  • Wolter Kroes – Hoofd opleidingen
  • Harmen Molenaar – Opleidingen
  • Harry Nijland – Bestuurslid
  • Reen Reurslag – bestuurslid