Over het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Duikteam Murene bestaat uit een 4-tal leden met ieder hun eigen taakverdeling in het bestuur. Het bestuur houdt ongeveer 1x per 6 weken een bestuursvergadering waarin standaard agendapunten worden besproken. Tevens kunnen afgevaardigden van een van de commissies van Duikteam Murene aanschuiven om hun agendapunten voor te leggen. Dit zal overigens wel van te voren gemeld moeten worden zodat hier tijd voor gereserveerd kan worden. Het algemene e-mail adres van het bestuur is: bestuur@duikteam-murene.nl

Commissies

Een tweede taak van het bestuur is het aansturen van de verschillende commissies binnen Duikteam Murene, die zich met diverse taken bezighouden. De verschillende commissies zijn hieronder vermeld in een overzicht. De leden en de taken van deze commissies worden omschreven in link van de onderstaande commissies.


Clubhuiscommissie

Sinds vele jaren hebben wij een eigen clubhuis, een clubhuis dat er zijn mag, ruim gezellig met een eigen parkeerplaats en er is voor ieder wat wils.

Buiten dat we er een goed biertje tappen kan er ook gekaart, gedart , gelezen en gelachen worden. Tevens doet ons clubhuis dienst voor o.a, filmavonden, Kerstfeesten en vele andere evenementen, we zijn trots op de schoonmaakploegen die er zorg voor dragen dat ons clubhuis er altijd spik en span uitziet. Ook zijn er de jaarlijkse sport keuringen wel zo makkelijk voor alle leden, de dokter komt als het ware aan huis, wat wil een mens nog meer?

Wij streven er naar om een zo gezellig mogelijk clubhuis te bieden aan al onze leden,dus als er suggesties zijn, kom ermee en we gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Kortom, we zijn trots op ons eigen home daar aan de Karel Lotsylaan nummer 10.

Commissieleden:

 • Ton Roos
 • Wolter Kroes
 • Reen Reurslag

Jubileumcommissie

Commissieleden:

 • Karel Nieland (niet uit hoofde van bestuur maar gewoon omdat hij dat leuk vindt)
 • Ad Appelman
 • Alex Kleijn
 • Jolly Nachbar
 • Ron Offermans
 • Marco de Wolff
 • Arjen Mantel
 • Nanda Mantel

Evenementencommissie

Voorstellen wat de evenementencommissie van Murene nou zoal doet. En welke personen hierin zitting hebben.

Commissieleden:


Materiaal- & vulcommissie

In het huidige clubhuis beschikken we over een goed ingericht materiaalhok, waar kleine reparaties worden gedaan en de nodige controles op de apparatuur worden verricht.

De club heeft zelf 10 ademautomaten en ongeveer 10 10L Duikflessen die worden gebruikt voor de opleiding. Alle flessen zowel van de club als van de leden moeten om de 5 jaar gekeurd worden. Aangezien elke club wettelijk aansprakelijk is als er iets fout gaat,heeft de club een systeem opgezet met kleur stickers die aan geeft wanneer de fles gekeurd moet worden. Als een fles word afgekeurd dan mogen wij die fles niet meer vullen.

We kunnen zelf de flessen vullen met onze eigen compressors waar we heel blij mee zijn. We hebben een kleine compressor die we bijv. mee kunnen nemen naar evenementen zo als hemelvaartkamp. En we hebben een grote compressor die elke maandagavond draait om alle flessen weer te vullen. Vullen van de fles is voor de leden gratis. Het vulrooster voor diegene die de flessen moet vullen vindt u onder de downloadknop.

Commissieleden:

 • Harry Nijland
 • Arjen Mantel
 • Erik Bronsveld
 • Gerald van Schaik
 • Cor van Es
 • Hans Vullink

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie bestaat uit de onderstaande leden. De taak van de opleidingscommisie is het verzorgen van de Theorielessen, binnenwater lessen en de buitenwater lessen. Een 3 tal leden, Harm Molenaar, Niels Veenstra & Theo van Veldhoven verzorgden tevens de conditietrainingen, waarbij zij dit jaar worden aangevuld met Hans van Delft & Rene Kuiper. Voor de opleidingen beschikken wij over een aantal 2** NOB instructeurs, deze worden geholpen door een aantal 3*** & 4**** sters duikers al naar gelang het aantal kandidaten tijdens de opleiding.

Voor het opleiden van de diverse specialisaties worden regelmatig cursussen georganiseerd.

In de vereniging zijn ook een aantal niet actieve NOB instructeurs, misschien dat ook zij toch nog eens bij het opleiden betrokken kunnen worden. Voor de voortgang binnen een vereniging is het dan ook belangrijk dat er leden zijn die een instructeurscursus bij de NOB willen volgen.

Algemeen contact, Wolter Kroes

Instructeurs:

 • Hoofdtrainer / Instructeur Trainer: Wolter Kroes (opleidingscoördinator)
 • 2** Instructeur Harm Molenaar (duikopleiding & conditietraining)
 • 2** Instructeur Ad Appelman (duikopleiding)
 • 2** Instructeur Theo van Veldhoven (conditietraining)
 • 2** Instructeur Rene Kuiper (duikopleiding & conditietraining)
 • 2** Instructeur Hans van Delft

Assistent instructeurs:

 • 3*** Duiker Niels Veenstra (duikopleiding & conditietraining)
 • 3*** Duiker Cor van Es (duikopleiding)
 • 3*** Duiker Alex Kleijn (conditietraining)

PR Commissie | websitecommissie

In de zomer van 2010 is een pr-commissie in het leven geroepen. Waar in de ‘goede tijden’ de nieuwe leden vanzelf toetraden, hebben veel sportclubs tegenwoordig moeite het hoofd boven water te houden. Natuurlijk: mond-tot-mondreclame werkt nog steeds het beste, maar het kan nooit kwaad om zo veel mogelijk mensen kennis te laten nemen van onze geweldige club en al onze activiteiten.

Het doel van de pr-commissie is dus tweeledig:

 • zorgen voor een grotere naamsbekendheid
 • werven van nieuwe leden voor de club

We organiseren ten minste een keer per jaar een open dag, bij het clubhuis of in het Twiske. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk in de media te komen (van krant tot radioprogramma tot duikbladen) met zinnige nieuwsberichten. De mogelijkheid om het hele jaar door groepjes te werven om een proefduik te maken in het zwembad, wordt nader onderzocht.

Commissieleden:

 • Ad Appelman
 • Erik Stein
 • Martijn Spierenburg
 • Marco de Wolf
 • Remko de Jong

Het team van de websitecommissie van Duikteam Murene bestaat op dit moment uit Erik Stein. Bij de algemene ledenvergadering zal gevraagd worden of er door de leden interesse is om ook hier zitting in te nemen. Voorlopig maken ook Harm Molenaar en Wenneke Nijland hier deel van uit.

Deze website is gemaakt met het CMS (Content Management System) programma WordPress. Vrij in het Nederlands vertaald inhoud beheers systeem. Met dit programma zijn er een heleboel mogelijkheden. Om te beginnen zijn er de bouwers, zij zullen de site onderhouden. Er zijn ook beheerders, deze zullen de geplaatste artikelen een definitief plekje geven. En last but not least zijn er gebruikers (jullie dus) die, als zij daartoe de mogelijkheid hebben gekregen, artikelen kunnen gaan plaatsen als zij ingelogd zijn.

Mochten jullie nou niet deze mogelijkheid hebben, maar graag wel een belevenis geplaatst willen zien, schroom je niet stuur het op in een wordt bestandje naar een van de onderstaande commissieleden. Deze zullen het bericht voor jullie plaatsen. Om het bericht wat meer kleur te geven zou het leuk zijn als jullie van jullie belevenis een aantal foto’s kunnen bijvoegen per mail. Uiteraard zijn wij ook bereikbaar per, website@duikteam-murene.nl.


Schoonmaakcommissie

Voorbeeld tekst met een korte omschrijving en beschrijving van de schoonmaakploeg en ploegenindeling die er voor zorgen dat het clubhuis van Murene er iedere week na een clubavond weer spic en span uit ziet.

Leden:

Ploeg 1

 • Harry Nijland
 • Petra Nijland
 • Wenneke Nijland

Ploeg 2:

 • Norbert Bakker
 • Karel Nieland
 • Niels Veenstra

Ploeg 3:

 • Sander Daas
 • Jolly Nachbar
 • Arjen Mantel

Ploeg 4

 • Harm Molenaar
 • Michel Kluken
 • Frank Willemsen

Ploeg 5

 • Richard aan het Rot
 • Ron de Jong
 • Martine ter Beek